Działalność Usługowa

Oferta

Serwis & Transfery

Rozwiązania z zakresu mechaniki, elektryki, automatyki maszyn i urządzeń – serwis oraz transfery ciągów produkcyjnych

Wykonanie & Montaż

Wszelkiego rodzaju konstrukcji spawanych i skręcanych, podestów, stopnic itd.

Systemy Transportowe

Montaż i serwisowanie wszelkiego typu systemów transportowych.

Produkcja

Jednostkowych części zamiennych, oprzyrządowania maszyn i urządzeń.

Nowatorskie Rozwiązania

Realizowane przez nasze biuro projektowo konstrukcyjne (sam projekt lub wraz z wykonaniem).

Systemy Magazynowe

Standardowe jak i zautomatyzowane.

Transfery Maszyn & Linii Produkcyjnych

Oferujemy:

  • Przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu transferu
  • Organizacja całego niezbędnego zaplecza (wózki, dźwigi, niezbędny personel)
  • Rozmontowanie maszyn oraz przygotowanie do transportu (przygotowanie dokumentacji opisowej ułatwiającej ponowny montaż)
  • Przewiezienie we wskazane miejsce oraz ponowny montaż. Jeśli istnieje potrzeba to: organizacja firm podwykonawczych niezbędnych do uruchomienia – wentylacje, klimatyzacje, geometria maszyn, prace geodezyjne itd
  • Przygotowanie maszyn do odbiorów końcowych

Konstrukcje

Oferujemy:

  • Projektowanie, wykonanie rysunków oraz niezbędnych obliczeń
  • Wykonanie i dostarczenie (malowanie proszkowe lub natryskowe w miejscu montażu)
  • Montaż (spawanie lub skręcanie – także prace na wysokości)

Warsztaty Produkcyjne

Produkcja, projektowanie i dostawa części zamiennych do maszyn produkcyjnych od pojedynczych sztuk do 100 000 detali

Hartowanie, cięcie (laserem, plazmą, wodą), gięcie, drążenie itd.

Dostawa materiałów produkcyjnych do zakładów produkcyjnych (stal, blachy, półprodukty chemiczne itd.)

Elektryczne usługi wykonawcze

Projektów technicznych

Montażu systemów rozdzielczych, stacji transformatorowych,  sieci N/N i S/N
Modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego
Wynajmu specjalistycznego sprzętu i transportu
Zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych dla przemysłu
Iluminacji budynków i budowli
Montażu instalacji odgromowych
Elektronagrzew betonu